top of page
CURRICULUM VITAE

Jan Herman de Baas is in 1961 geboren in Driebergen. Hij studeerde Bestuurskunde en Rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 30 ervaringsjaren volgde hij tal van vaardigheids- en managementtrainingen, waaronder in 2003/ 2004 de leergang 'Lokaal Leiderschap' van het SiOO (interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde)

en van 2016 tot 2019 het NSOB-Leernetwerk voor topfunctionarissen in het Publiek Domein.

deBaasManagement.nl

Vanaf mei 2006 heeft Jan Herman een praktijk opgebouwd als zelfstandig interim-manager en organisatie-adviseur op het terrein van organisatieontwikkeling, procesmanagement/ procesbegeleiding, strategisch beleid en bestuurs- en managementconcepten. Hij vervulde sindsdien diverse functies als gemeentesecretaris en directeur bij gemeenten en provincies.
(Zie overzicht onder 'opdrachten'.)

Doetinchem

Van 2002 tot 2006 werkte hij bij de gemeente Doetinchem (56.000 inwoners, 450 fte) als algemeen directeur/ gemeentesecretaris. Hij gaf leiding aan een groot organisatie-ontwikkelingsproces, OO 2000+.

Hij maakte een langslepende bestuurscrisis mee, twee collegewisselingen, een gemeentelijke herindeling en een ombuigingsoperatie.

De ‘kanteling’ van de organisatie had veel voeten in de aarde, maar werd begin 2006 opgeleverd met een goede score op 58 prestatieafspraken.

Gelderland

Na zijn studie trad hij in dienst bij de provincie Gelderland. Hij vervulde daar sinds 1993 verschillende managementfuncties, waaronder die van hoofd Strategie bij de dienst Milieu en Water en daarna die van hoofd Ruimtelijke Ordening.

Radboud Universiteit Nijmegen

In deeltijd is hij van 1990 tot 2004 en van 2012 tot en met 2016 als docent verbonden gebleven aan de Nijmeegse universiteit.

Hij heeft colleges gegeven in de vakken Bestuurskunde; Organisatieleer; Management en verzorgde ook buiten de universiteit diverse lezingen op het gebied van organisatie-ontwikkeling.

Jan Herman publiceerde onder meer het handboek ‘Bestuurskunde in hoofdlijnen’ en 'Voorbij de eeuw van bureaucratie' (zie onder Publicaties)

Nevenfuncties

Jan Herman was van 2013 tot en met 2020 voorzitter van het Bestuur/ Raad van Toezicht van de stichting Activiteiten Horsterpark, deze stichting beheert een recreatiepark met kinderboerderij, theepaviljoen en diverse evenementen en de stichting De Ogtent, deze stichting exploiteert een cultureel centrum in Duiven. Beide stichtingen zijn mede gericht op het realiseren van werkplekken voor mensen met een beperking.

Jan Herman was van 2001 tot maart 2010 voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Duiven/ LiemersePoort (Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden). Hij leidde het bestuurlijke proces voor de fusie tot Rabobank De Liemers in 2010 (inclusief Didam).

Verder is hij van 1991 tot 1995 voorzitter geweest van de Bezwarencommissie van de gemeente Millingen aan de Rijn.

bottom of page