top of page
PUBLICATIES
Artikelen en lezingen

Voorbij de eeuw van bureaucratie

Van regelorganisatie naar casusorganisatie

               Genomineerd als Boek van het Jaar 2018

            Nederlandse Orde van Organisatieadviseurs

Boom bestuurskunde, Den Haag, 2017

Sturen en stromen

Overheid in een samenleving waarin iedereen stuurt

(samen met Martin Schulz, Ineke den Heijer en Martijn van der Steen)

NSOB, Den Haag, 2017

Bestuurskunde in hoofdlijnen

Invloed op beleid

Wolters-Noordhoff, Groningen 1995 (herdruk 1999, 2001 en 2014)

Expeditie Mooi

Een verkenningstocht naar ruimtelijke kwaliteit van provincies

Samen met Frans Jorna, Frans Collignon, e.a.

IPO, Den Haag, 2010

Ruimtelijke besluitvorming via vrijstellingen

Een onderzoek naar het functioneren van vrijstellingsbepalingen in de Wet op de ruimtelijke ordening

Samen met Joost van Geest

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1990

Please reload

Inleiding over Almelose Gijzelingszaak voor gemeente Purmerend.

Samen met Mirjam Pool, auteur van 'Pistolen en Procedures'. Lessen en ervaringen.

Inleiding over intergemeentelijke samenwerking voor G5-gemeente rond Arnhem.

13 februari 2014

Inleiding over projectmatig werken in intergemeentelijke context voor Vereniging Projectmanagers Nederlandse Gemeenten.

7 maart 2013

Inleiding over intergemeentelijke samenwerking voor secretarissenkring Regio Zwolle.

28 februari 2013

1 / 1

Please reload

Publicaties
PUBLICATIES
bottom of page