top of page
F U N C T I E S  OP  INTERIMBASIS
OKTOBER 2020 - APRIL 2021

Interprovinciaal Overleg (IPO)

ALGEMEEN DIRECTEUR

Leidinggeven aan IPO-bureau voor belangenbehartiging provincies en BIJ12 gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Tot stand brengen van gezamenlijke inzet voor kabinetsformatie met IPO, VNG en Unie van Waterschappen.

AUGUSTUS 2019 - SEPTEMBER 2020

Regio Arnhem Nijmegen

KWARTIERMAKER

Met een stuurgroep met een aantal burgemeesters en wethouders en een ambtelijk projectteam voorstellen ontwikkelen voor een vernieuwde/ versterkte regionale samenwerking van 18 gemeenten.

Voorstel voor 5 opgaven, ontleend aan een nieuwe visie en gebaseerd op een nieuwe opgavegerichte werkwijze.  

APRIL 2015 - APRIL 2018

Provincie Zuid-Holland

JANUARI 2012 - DECEMBER 2012

Regio Drechtsteden

INTERIM-PROVINCIESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR

Ondersteuning van college van GS. Leidinggeven aan provinciale organisatie. Herstel van vertrouwen tussen bestuur en organisatie. Nieuwe organisatiekoers 'opgavegericht werken'.

Met bestuur en  organisatie in drie jaar tijd een verandering gerealiseerd in cultuur, management en systemen. Van een hiërarchisch naar een netwerk-perspectief, zowel binnen als buiten. Met als resultaat: meer ontspanning, ruimte voor professioneel maatwerk en een sterk gestegen externe waardering voor de provincie.

INTERIM-SECRETARIS DRECHTSTEDENBESTUUR / DIRECTEUR BUREAU DRECHTSTEDEN

Ondersteuning van het bestuur van de regio Drechtsteden, de intensieve intergemeentelijke samenwerking tussen Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido Ambacht en Alblasserdam. Leidinggeven aan het Bureau Drechtsteden. Opdrachtgever voor de versterkte ambtelijke samenwerking voor onder meer Beleid en Dienstverlening. Opdrachtgever voor het regionale  strategisch meerjarenbeleidsplan. Vernieuwing van de bestuurlijke samenwerkingsvormen.

NOVEMBER 2010 - DECEMBER 2011

Gemeente Dordrecht

INTERIM-GEMEENTESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR

Ondersteuning nieuw college. Leiding geven aan gemeentelijke organisatie en -via Netwerkdirectie- de gemeenschappelijke organisatie van de Drechtsteden (6 gemeenten). Herijking van de topstructuur van Drechtsteden. Ontwikkelen toekomstperspectief op volgende fase van organiseren 'als ware het één netwerkorganisatie'.
Doorontwikkeling Directieraad binnen Dordrecht. Spelregels bij flexibilisering. Nieuwe visie op netwerkorganisatie 'De Nieuwe Ambtenaar'.

APRIL 2010 - JULI 2010

Gemeente Venray

INTERIM-GEMEENTESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR

Op interim-basis voorzien in de vacature gemeentesecretaris. Uitbrengen van een organisatie-analyse inclusief agenda voor de verdere ontwikkeling van rollen in de sturing van de organisatie.

LID VAN DE DIRECTIE / DIRECTEUR STRATEGIE e.a.

Directeur op interim-basis. Strategie-ontwikkeling 'Utrecht 2040'. Opdrachtgever van enkele concernbrede thema's, waaronder strategie, duurzaamheid, omgevingsdiensten en mobiliteitsbeleid (onder meer Ring Utrecht).

Aansturing van de afdelingen: Maatschappelijke ontwikkeling en Wonen, Mobiliteit, Milieu, Vergunningverlening, Handhaving, Wegen, Subsidies en Inkoop.

APRIL 2009 - FEBRUARI 2010

Provincie Utrecht

SEPTEMBER 2008 - MAART 2009

Gemeente Hengelo

DIRECTEUR STRATEGIE, BELEID EN BEHEER

Interim-lid van de directie. Herijking van rollen en functioneren van het topmanagement (directie en sectormanagement), als onderdeel van de doorontwikkeling van de 'Swing'-reorganisatie uit 2006. Versterking van de concernbrede sturing van beleidsontwikkeling en focus op prioriteiten. 
Ontwikkelen van de koers van de stad en de koers van de organisatie ('eerherstel voor de behandelend ambtenaar').

AUGUSTUS 2007 - AUGUSTUS 2008

Gemeente Almelo

INTERIM-GEMEENTESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR

Vervullen van de functie van gemeentesecretaris op interim-basis. Ondersteuning van het college van B&W. Leidinggeven aan de ambtelijke organisatie. Bijzondere aandacht voor de organisatie van de kwaliteit van de besluitvorming, de relatie tussen raad en college en de organisatie van grote projecten. Introductie vernieuwende methodiek van beleidsontwikkeling (5 'beleidsateliers' gedurende 2008).


In deze periode een gijzeling meegemaakt van een wethouder en enkele ambtenaren, met grote impact over de organisatie (zie het boek 'Pistolen en Procedures' van Mirjam Pool). Kort daarna toch het 'megabesluit' voor investeringsprogramma's tot € 1,5 miljard.

JUNI 2006 - JUNI 2007

Provincie Overijssel

DIRECTEUR STRATEGIE

Vervullen van de functie directeur Strategie op interim-basis. Doorontwikkeling van directiemodel en programma-organisatie. Oprichten provinciaal Trendbureau. Opdrachtgever van een aantal strategische projecten, waaronder Invulling Sociale Pijler, Toekomst Middenbestuur; Evaluatie Gebiedsgericht werken; Startnotitie Provinciaal omgevingsplan; Luchthaven Twente.
Ambtelijk adviseur bij de collegeonderhandelingen.

APRIL 2015 - APRIL 2018

Provincie Zuid-Holland

JANUARI 2012 - DECEMBER 2012

Regio Drechtsteden

PROVINCIESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR

Ondersteuning van college van GS. Leidinggeven aan provinciale organisatie. Herstel van vertrouwen tussen bestuur en organisatie. Nieuwe organisatiekoers 'opgavegericht werken'.

Met bestuur en  organisatie in drie jaar tijd een verandering gerealiseerd in cultuur, management en systemen. Van een hiërarchisch naar een netwerk-perspectief, zowel binnen als buiten. Met als resultaat: meer ontspanning, ruimte voor professioneel maatwerk en een sterk gestegen externe waardering voor de provincie.

SECRETARIS DRECHTSTEDENBESTUUR / DIRECTEUR BUREAU DRECHTSTEDEN

Ondersteuning van het bestuur van de regio Drechtsteden, de intensieve intergemeentelijke samenwerking tussen Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido Ambacht en Alblasserdam. Leidinggeven aan het Bureau Drechtsteden. Opdrachtgever voor de versterkte ambtelijke samenwerking voor onder meer Beleid en Dienstverlening. Opdrachtgever voor het regionale  strategisch meerjarenbeleidsplan. Vernieuwing van de bestuurlijke samenwerkingsvormen.

NOVEMBER 2010 - DECEMBER 2011

Gemeente Dordrecht

GEMEENTESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR

Ondersteuning nieuw college. Leiding geven aan gemeentelijke organisatie en -via Netwerkdirectie- de gemeenschappelijke organisatie van de Drechtsteden (6 gemeenten). Herijking van de topstructuur van Drechtsteden. Ontwikkelen toekomstperspectief op volgende fase van organiseren 'als ware het één netwerkorganisatie'.
Doorontwikkeling Directieraad binnen Dordrecht. Spelregels bij flexibilisering. Nieuwe visie op netwerkorganisatie 'De Nieuwe Ambtenaar'.

APRIL 2010 - JULI 2010

Gemeente Venray

GEMEENTESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR

Op interim-basis voorzien in de vacature gemeentesecretaris. Uitbrengen van een organisatie-analyse inclusief agenda voor de verdere ontwikkeling van rollen in de sturing van de organisatie.

APRIL 2009 - FEBRUARI 2010

Provincie Utrecht

LID VAN DE DIRECTIE / DIRECTEUR STRATEGIE e.a.

Directeur op interim-basis. Strategie-ontwikkeling 'Utrecht 2040'. Opdrachtgever van enkele concernbrede thema's, waaronder strategie, duurzaamheid, omgevingsdiensten en mobiliteitsbeleid (onder meer Ring Utrecht).

Aansturing van de afdelingen: Maatschappelijke ontwikkeling en Wonen, Mobiliteit, Milieu, Vergunningverlening, Handhaving, Wegen, Subsidies en Inkoop.

SEPTEMBER 2008 - MAART 2009

Gemeente Hengelo

DIRECTEUR STRATEGIE, BELEID EN BEHEER

Interim-lid van de directie. Herijking van rollen en functioneren van het topmanagement (directie en sectormanagement), als onderdeel van de doorontwikkeling van de 'Swing'-reorganisatie uit 2006. Versterking van de concernbrede sturing van beleidsontwikkeling en focus op prioriteiten. 
Ontwikkelen van de koers van de stad en de koers van de organisatie ('eerherstel voor de behandelend ambtenaar').

AUGUSTUS 2007 - AUGUSTUS 2008

Gemeente Almelo

GEMEENTESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR

Vervullen van de functie van gemeentesecretaris op interim-basis. Ondersteuning van het college van B&W. Leidinggeven aan de ambtelijke organisatie. Bijzondere aandacht voor de organisatie van de kwaliteit van de besluitvorming, de relatie tussen raad en college en de organisatie van grote projecten. Introductie vernieuwende methodiek van beleidsontwikkeling (5 'beleidsateliers' gedurende 2008).


In deze periode een gijzeling meegemaakt van een wethouder en enkele ambtenaren, met grote impact over de organisatie (zie het boek 'Pistolen en Procedures' van Mirjam Pool). Kort daarna toch het 'megabesluit' voor investeringsprogramma's tot € 1,5 miljard.

JUNI 2006 - JUNI 2007

Provincie Overijssel

DIRECTEUR STRATEGIE

Vervullen van de functie directeur Strategie op interim-basis. Doorontwikkeling van directiemodel en programma-organisatie. Oprichten provinciaal Trendbureau. Opdrachtgever van een aantal strategische projecten, waaronder Invulling Sociale Pijler, Toekomst Middenbestuur; Evaluatie Gebiedsgericht werken; Startnotitie Provinciaal omgevingsplan; Luchthaven Twente.
Ambtelijk adviseur bij de collegeonderhandelingen.

PROVINCIESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR

Ondersteuning van college van GS. Leidinggeven aan provinciale organisatie. Vlot trekken reorganisatie. Professionele verantwoordelijkheid ipv vrijblijvendheid.

Basis op orde en organiseren van Opgavegericht Werken.

Managen proces na publiciteit over beweerde fraude in tramlijnproject en uitblijven accountantsverklaring.

JUNI 2018 - JUNI 2019

Provincie Utrecht

bottom of page